Pomoc psychologaiczna

Działania podejmowane w ramach indywidualnych konsultacji psychologicznych mają na celu m.in.
 

  • pomoc i wsparcie ofierze przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej itp. w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
  • diagnozę problemów życiowych podopiecznych zgłaszających się do Fundacji,
  • prowadzenie konsultacji psychologicznych dla ofiar przemocy.


W ramach indywidualnych konsultacji psychologicznych, psycholog określa formy i sposób udzielania pomocy psychologicznej. W zależności od potrzeb osób zgłaszających się do Fundacji oraz uwzględniając ich sferę emocjonalną, zdrowotną, jak również uwarunkowania społeczne i ekonomiczne dostosowujemy indywidualny program pomocy.
 

copyright 2012
Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom