O Fundacji słów kilka

Fundacja ,,Pomoc Kobietom i Dzieciom” rozpoczęła swoją działalność 4 lipca 2001 roku. Powstanie jej było odpowiedzią na bezradność ofiar przemocy w walce o godne i spokojne życie.
Głównym celem działalności Fundacji jest pomoc ofiarom przemocy domowej, od chwili zgłoszenia zawiadomienia o znęcaniu się nad nią, aż do końcowego etapu pomocy, czyli eksmisję sprawcy przemocy ze wspólnego mieszkania.

Prezesem Zarządu Fundacji jest Pani Krystyna Żytecka.

W Radzie Fundacji zasiadają Pani Izabela Cukier, Pani Maria Pawelec oraz Pan Marek Słojewski.

Biuro Fundacji mieści się w Warszawie w uroczej okolicy starej Saskiej Kępy. Pracujące w Fundacji osoby z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem spełniają powierzone im zadania. To, co wyróżnia każdego pracownika tej Fundacji to przede wszystkim nieść pomoc innym, potrzebującym ludziom.
Każda osoba poszkodowana na skutek przemocy i potrzebująca pomocy znajduje tu ciepło, spokój i fachową pomoc i opiekę.

Fundacja, jako jedyna w Polsce pomaga też ofiarom przemocy domowej ze strony sprawców zatrudnionych w służbach mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Graniczna, Straż Pożarna oraz CBŚ, ABW, BOR itd.).

Od marca 2009 roku Fundacja realizuje program pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, na który otrzymała środki finansowe z Urzędu m.st. Warszawy.
Dzięki tym środkom zwiększona została ilość dyżurujących w Fundacji prawników oraz liczba godzin, przez które prawnicy pozostają do dyspozycji ofiar przemocy w rodzinie.

W Fundacji można uzyskać pomoc m.in. w zakresie redagowania, przygotowania oraz pisania pism procesowych, przygotowania pism do urzędów bądź organów administracji, porad prawnych oraz pomocy psycologicznej i seksuologicznej. Wspieramy również nasze podopieczne w postępowaniu sądowym występując jako przedstawiciele organizacji pozarządowej.

CELEM FUNDACJI JEST:

1. Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje problem przemocy;
2. Ochrona przed przemocą w rodzinie oraz zapobieganie wystąpienia zjawiska przemocy;
3. Wsparcie i pomoc psychologiczna ofiarom przemocy;
4. Przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, rodzinie oraz środowisku zawodowym, osób doznających przemocy;
5. Podniesienie świadomości społecznej na temat przyczyn, skutków stosowania przemocy w rodzinie oraz możliwościach uzyskania pomocy;
6. Współpraca z innymi specjalistami w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych.
 

copyright 2012
Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom