Pierwszy kontakt

Osoby zgłaszające się do Fundacji, niezależnie od rodzaju pomocy, jakiej potrzebują przyjmowane są w ramach Pierwszego kontaktu, ktory obejmuje:
• zebranie wywiadu na temat sytuacji rodzinnej danej osoby i wszelkich informacji dotyczących stosowanej przemocy, a w przypadku świadka przemocy, informacji na temat okoliczności w jakich doszło lub dochodzi do aktów przemocy;
• udzielanie informacji dotyczących instytucji pomocowych – organizacji pozarządowych, Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych, Ośrodków Pomocy Społecznej itp.,
• pomoc w zrozumieniu mechanizmu przemocy i uświadomienie jej skutków tak dla ofiary przemocy, osoby zagrożonej przemocą jak i świadka przemocy;
• udzielanie informacji na temat procedur obowiązujących w przypadku podjęcia działań w celu wyzwolenia się z przemocy, złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bądź innych działań, na które zdecyduje się dana osoba.

Pierwszy kontakt z ofiarą bądź świadkiem przemocy jest niezwykle ważny i powinien przebiegać w atmosferze zrozumienia. Przy realizacji tego przedsięwzięcia pracownicy Fundacji zwracają szczególną uwagę na sposób prowadzenia rozmowy, który powinien sprzyjać uspokojeniu i wsparciu tych osób, ewentualnie przerwaniu przemocy.

copyright 2012
Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom